Beliggenhet

Du finner oss sentralt i Kirkeveien 64, Majorstuhuset, inngang bak på perrongsiden
Telefon: 932 11 492