Priser

Høsten 2023 – 18 uker

Trening én gang i uken

kr. 2 800

Trening to ganger i uken

kr 3 700

Tren så mye du vil

kr 4 300

Grå time tirsdag kl 11.30
eller torsdag kl 11.30

2 700/3 400 (to ganger i uken)

Studenter under 30 år får 30% rabatt

Drop in kr 220. Hvis du tar 10 eller flere drop in i løpet av samme sesong, er prisen kr 200 pr gang.

Betaling skjer ved semesterstart via nettbank, evt. med kontanter i studio. Betaling av treningsavgiften er din påmelding, men send også en mail, så vi får registrert din mailadresse og kan sende deg nyhetsbrev i løpet av sesongen. Vårt kontonummer er 9230 28 90872.


Hvis du starter uti sesongen, betaler du for de ukene som er igjen. Ta kontakt, så regner vi ut riktig pris for deg!

Hvis du ønsker å ha en drop in-avtale, kan du betale per gang, men du kan også holde rede på antall ganger selv og betale samlet i slutten av sesongen.

Du kan også trene online med oss. Høsten 2023 tilbyr vi fortsatt repriser på zoom-timer som ble laget under nedstengningen i 2021.

Du kan abonnere på blå og grønne timer samt Yoga, og de sendes ut hver tredje uke.

Ta kontakt på mail!