Priser

Høsten 2022 – 18 uker

Trening én gang i uken

kr. 2 700

Trening to ganger i uken

kr 3 600

Tren så mye du vil

kr 4 200

Grå time tirsdag kl 11.30
eller torsdag kl 11.30

2 600/ 3 300 (to ganger i uken)

Studenter under 30 år

30% rabatt

Betaling skjer ved semesterstart via nettbank, evt. med kontanter i studio. Betaling av treningsavgiften er din påmelding, men send også en mail, så vi får registrert din mailadresse og kan sende deg nyhetsbrev i løpet av sesongen. NB: Benytt vårt nye kontonummer: 9230 28 90872.


Hvis du starter uti sesongen, betaler du for de ukene som er igjen av sesongen. Ta kontakt, så regner vi ut riktig pris for deg!
Drop in koster kr 200 per klasse. Ved 10 eller flere drop in i løpet av en sesong, er prisen kr 180 per klasse. Hvis du ønsker å ha en drop in-avtale, kan du betale per gang, men du kan også holde rede på antall ganger selv og betale samlet i slutten av sesongen.

Du kan også trene online med oss. Høsten 2022 tilbyr vi repriser på zoom-timer som ble laget under nedstengningen i 2021.

Du kan abonnere på blå, grå og grønne timer samt Yoga.

Ta kontakt på mail!