Priser

Våren 2021 – 24 uker

Trening online koster det samme som fysiske timer i studio.

Trening én gang i uken

kr. 3 400

Trening to ganger i uken

Kr 4 500

Tren så mye du vil

kr. 4 900

Grå time tirsdag kl 11.30
eller torsdag kl 11.45

3 300/ 4 400 (to ganger i uken)

Studenter under 30 år

30% rabatt

Betaling skjer ved semesterstart til konto 1503 25 26605, via nettbank, evt. med kontanter i studio.
Hvis du starter uti sesongen, betaler du for de ukene som er igjen av sesongen.
Drop in koster kr 200 per klasse. Ved 10 eller flere drop in i løpet av en sesong, er prisen kr 180 per klasse. Disse betales også på nett.

Hvis du vil, kan du trene både online og i studio (når vi får åpne). Da får du tilsendt linker til de online-timene du ønsker, og du kan få opptak av timer.