Timeplan våren 2023

På nyåret starter vi opp onsdag 4. januar. Vårsesongen varer som vanlig i 24 uker, til og med tirsdag 27. juni, bare avbrutt av påskeferie hele uke 14.

Online trening

Vi tilbyr online-timer i opptak også i vårsesongen: Blå og grønne timer pluss Yoga, stort sett repriser fra 2021. Sendes ut hver tredje uke. Ta kontakt hvis du ønsker å få tilsendt timer.

Grønne timer: For styrke, kondisjon og smidighet, nokså høy intensitet.

Blå timer: Samme innhold, men lavere intensitet. Se Nyheter vedr. timen iHarmoni.

Grå timer: Roligere trening, beregnet på eldre kvinner (70+)

Lilla timer: Hatha Yoga med  fokus på pust og tilstedeværelse.

oversikt over lørdagstreningen her.

Det er ikke obligatorisk påmelding til timene.