Timeplan høsten 2022

Sesongen starter mandag 15. august og varer i 18 uker, dvs. til og med 17. desember. Vi tar ikke høstferie!

Online trening

Vi tilbyr online-timer i opptak også denne sesongen: Blå og grønne timer pluss Yoga. Ta kontakt hvis du ønsker å få tilsendt timer.

Grønne timer: For styrke, kondisjon og smidighet, nokså høy intensitet

Blå timer: Samme innhold, men lavere intensitet

Grå timer: Roligere trening, beregnet på eldre kvinner (70+)

Lilla timer: Hatha Yoga med  fokus på pust og tilstedeværelse.

oversikt over lørdagstreningen her.

Det er ikke obligatorisk påmelding til timene. Vi følger myndighetenes anbefaling med hensyn til antall deltakere på timene, men vårt studio er stort nok til at inntil 25 kan trene og «holde meteren»! – Enkelte formiddagstimer er særlig godt besøkt, på morgentimene er trykket litt mindre.