Lørdagene høsten 2023

August

19 Mette

26 Ellen

September

2 Karin

9 Koffi Anselme – Afrikansk

16 Tone

23 Ellen

30 Mette

Oktober

7 Karin

14 Koffi Anselme – Afrikansk

21 Monica

28 Ellen

November

4 Mette

11 Koffi Anselme – Afrikansk

18 Tone

25 Ellen

Desember

2 Karin

9 Monica

16 Mette